Algemeen

Kan ik mijn boeking nog wijzigen nadat ik deze heb bevestigd?

Neen, dit is niet meer mogelijk. Indien je nog iets wenst te veranderen, bijv. toch een verzekering nemen, gelieve dan een mailtje te sturen naar info@crejaksie.be.

Mogen de deelnemers een gsm meenemen op vakantie?

De dag van vandaag is het onmogelijk om te verbieden dat deelnemers een gsm mee brengen. Aangezien Crejaksie vzw niet verantwoordelijk is voor verlies of schade, kunnen wij enkel aanraden om geen duur toestel mee te brengen. Mocht je nog ergens een oude reserve gsm in huis liggen hebben, kan je die beter meebrengen. Het gsm-gebruik is ook niet toegestaan tijdens de activiteiten, maaltijden enz.. Er zullen echter wel ontspanningsmomenten zijn waarbij de deelnemers het thuisfront even kunnen contacteren met hun gsm.

Wanneer ontvang ik alle praktische informatie over mijn geboekte vakantie?

Ten laatste één maand voor aanvang van het kamp ontvangt u van ons een mail met de laatste informatie die u nodig heeft voor het kamp. Hier staat in waar en wanneer wij u verwachten en wat er allemaal dient meegebracht te worden.

Wat zijn pop-up vakanties?

Een pop-up vakantie is net als onze andere vakanties een weekje vol plezier, actie, toffe activiteiten en onvergetelijke momenten, maar zonder overnachting (= externe kampen)

Kinderen van 2,5 tot 9 jaar zijn hier welkom.

De voorwaarde voor de allerkleinsten is dat ze zindelijk zijn.

Ontdek het volledige pop-up aanbod:  AANBOD => 'TYPE': pop-up

 

 

 

Annulering door de reiziger

Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief aan het secretariaat.

In geval van annulering en in geval de deelnemer geen annuleringsverzekering heeft, zullen de volgende kosten worden aangerekend:

 • Meer dan 35 dagen voor vertrek: €38
 • Minder dan 35 dagen en meer dan 25 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
 • Minder dan 25 dagen en meer dan 10 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
 • Bij afwezigheid bij het vertrek en/of annulering binnen de 10 dagen voor vertrek: 100%

Optioneel kan u bij ons een annuleringsverzekering nemen.                                                                          

Opgelet: de annuleringsverzekering komt pas tussen in geval van geldige reden, gestaafd met de nodige attesten/bewijsstukken. (de polisvoorwaarden zijn bij ons op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar)

Privacy-voorwaarden

De privacyverklaring:

Crejakse is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Crejaksie vzw

Gerselarendries 11
1850 Grimbergen

www.crejaksie.be

info@crejaksie.be

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Crejaksie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Om uw deelname aan de activiteiten van Crejaksie administratief te verwerken
 2. Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 3. Voor het versturen van ons magazine  of andere publicaties
 4. Het bekomen van subsidiëring door de overheid

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 1. Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 2. Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 3. Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum en geboorteplaats
 4. Relatie met Crejaksie (deelnemer, lid, vrijwilliger, medewerker of bestuurslid)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 1. het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 2. het verzorgen van IT-infrastructuur voor onze interne gegevensregistratie;
 3. het verzenden van onze “winter en zomerbrochure” en het organiseren van uitstappen en activiteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Crejaksie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Klachten kunnen verstuurd worden naar info@crejaksie.be

Wijziging privacy statement

Crejaksie kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.crejaksie.be

Foto's en e-mailadressen

Beeldmateriaal genomen op de vakantie, opgeladen op sociale media, kan voor publicitaire doeleinden gebruikt worden binnen de organisatie.
Crejaksie vzw behoudt zich het recht om de e-mailadressen van de deelnemers en/of de inschrijvende ouder(s) te gebruiken; uitsluitend voor eigen communicatieve doeleinden.

Kortingen en verzekeringen

Heb ik recht op korting?

Deelnemers die aangesloten zijn bij de Liberale Mutualiteit en bijdragen voor de aanvullende verzekering, kunnen rekenen op een stevige prijsvermindering:

 • EXTRA ZAKGELD: Leden krijgen voor elke interne vakantie uit onze zomerbrochure €20 zakgeld. Er zal je automatisch een bewijs door Crejaksie vzw toegezonden worden, nadat de betaling en de documenten in orde zijn. Het document voor zakgeld dien je over te maken aan je mutualiteit.
 • SUPERPROMO: Dit is een extra korting van €25. Deze superpromo is geldig voor leden, voor 1 vakantie in België per kind, tot en met 24 april 2020.

Ongeacht de deelnemers lid of niet-lid zijn, kunnen zij tevens rekenen op volgende kortingen:

 • 2de INSCHRIJVING: Vanaf de 2de inschrijving binnen éénzelfde gezin voor één van de vakanties (mét overnachting) uit de zomerbrochure of van op de website wordt een korting van €13 toegekend.
 • VROEGBOEKKORTING voor BUITENLANDSE ZOMERVAKANTIES: Voor een vlotte organisatie en om minder snelle beslissers te overtuigen, kan je een vroegboekkorting van €12 krijgen indien je boekt en het voorschot hebt betaald vóór 24 april 2020
 • VROEGBOEKKORTING voor BUITENLANDSE SKI-EN SNOWBOARDVAKANTIES: Voor een vlotte organisatie en om minder snelle beslissers te overtuigen, kan je een vroegboekkorting van €12 krijgen indien je boekt en het voorschot hebt betaald vóór 23 november 2020.

Let wel: Bovenstaande kortingen gelden niet voor onze pop-up vakanties (vakanties zonder overnachting).

Kan ik de vakanties van mijn kinderen inbrengen in mijn belastingen?

Ja dat kan.

Deze belastingsvermindering geldt voor jeugdvakanties voor jongeren tot en met 11 jaar, de exacte leeftijd wordt gebruikt als referentie. De vermindering die mag ingebracht worden, bedraagt maximaal €11,20 per dag (geg. 2014) tot en met 11 jaar. De overheid bezorgt ons hiervan de officiële attesten, die wij aan u doorzenden van zodra ze in ons bezit zijn. Deze belastingsvermindering zal je later merken, dit kan pas ingevuld worden op je belastingsaangifte, aanslagjaar 2020, inkomstenjaar 2019.

 

 

De personeelskorting, wat houdt dat juist in?

Veel mensen verwarren de personeelskorting wel eens met de korting voor leden.

 • De personeelskorting houdt in dat één van de ouders effectief tewerkgesteld is bij de LM. Deze korting is een extra korting van €25 op de basisprijs.
 • De ledenkorting daarentegen wordt toegekend aan alle deelnemers die aangesloten zijn bij de LM. De ledenkorting kan je per vakantie vinden bij 'prijs leden LM'.

Let wel: Bovenstaande korting geldt niet voor onze pop-up vakanties (vakanties zonder overnachting).

Wat is jullie verzekeringsservice?

De polisvoorwaarden zijn bij ons op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar. Wij beschouwen het als een service om onze deelnemers zo goed mogelijk in te dekken tegen de financiële gevolgen van het onderbreken of het niet kunnen aanvangen van de vakantie. (forfaitaire vrijstelling: €25, met uitzondering van de pop-up vakanties)

BINNENLANDSE REIZEN: Optioneel kan je een annuleringsverzekering nemen voor €19 extra.
POP-UP VAKANTIES: Optioneel kan je een annuleringsverzekering nemen voor €9 extra.

BUITENLANDSE ZOMERREIZEN: Bij de prijs van deze vakanties zijn de reisbijstand, annulering- en onderbrekingsverzekering niet inbegrepen. Crejaksie selecteerde voor jou de volgende verzekeringsformules, die optioneel kunnen bijgenomen worden:

 • annulering & vakantieonderbreking: € 24
 • reisbijstand: € 24
 • de beide samen: € 39

SKI- EN SNOWBOARDVAKANTIES: De reisbijstands-, reisonderbrekings- en annuleringsverzekering zijn niet inbegrepen bij de prijs van onze ski- en snowboardvakanties. Optioneel kan je bij ons de annulerings- en reisonderbrekingsverzekering afsluiten voor €29.

Leden van de Liberale Mutualiteit kunnen gratis een Europese Ziekteverzekeringskaart aanvragen.

Ik had de Superpromo aangeduid van 25€ korting, maar deze werd niet verrekend. Hoe komt dit?

De Superpromo is geldig voor 1 vakantie per kind in België. Als je deze promo voor een eerder geboekte vakantie reeds hebt gekregen, kan deze geen tweede maal worden toegekend.

Deelnemers van onze vakanties die niet zijn aangesloten bij één van de volgende Liberale Mutualiteiten hebben ook geen recht op de Superpromo:

 • Liberale Mutualiteit Plus
 • Liberale Mutualiteit Mut Plus
 • Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen
Hoe kan ik het zakgeld van €20 verkrijgen?

Deelnemers die aangesloten zijn bij de LM krijgen voor elke vakantie uit onze zomerbrochure €20 zakgeld.

Wanneer je vakantie betaald is en de nodige in te vullen documenten in orde werden gebracht zal er je automatisch een bewijs door Crejaksie vzw toegezonden worden per mail. Dit dien je over te maken aan je mutualiteit. 

Opstapplaatsen en treinvervoer

Wat zijn de opstapplaatsen voor de buitenlandse zomervakanties?

Voor onze buitenlandse zomervakanties bieden wij opstapplaatsen aan. Deze worden u gratis aangeboden.

LET WEL: Een op- en afstapplaats wordt jammer genoeg geannuleerd indien er minder dan 8 personen opstappen. 

 

Accomodaties

Zijn er lakens nodig in J-Club De Panne en J-Club Bohan?

In J-Club De Panne en J-Club Bohan zijn er lakens en dekens voorzien. Deze moeten dus niet zelf meegebracht worden.

Ski en snowboard

Heb ik recht op korting?

Deelnemers die aangesloten zijn bij de Liberale Mutualiteit en bijdragen voor de aanvullende verzekering, kunnen rekenen op een stevige prijsvermindering:

 • EXTRA ZAKGELD: Leden krijgen voor elke interne vakantie uit onze zomerbrochure €20 zakgeld. Er zal je automatisch een bewijs door Crejaksie vzw toegezonden worden, nadat de betaling en de documenten in orde zijn. Het document voor zakgeld dien je over te maken aan je mutualiteit.
 • SUPERPROMO: Dit is een extra korting van €25. Deze superpromo is geldig voor leden, voor 1 vakantie in België per kind, tot en met 24 april 2020.

Ongeacht de deelnemers lid of niet-lid zijn, kunnen zij tevens rekenen op volgende kortingen:

 • 2de INSCHRIJVING: Vanaf de 2de inschrijving binnen éénzelfde gezin voor één van de vakanties (mét overnachting) uit de zomerbrochure of van op de website wordt een korting van €13 toegekend.
 • VROEGBOEKKORTING voor BUITENLANDSE ZOMERVAKANTIES: Voor een vlotte organisatie en om minder snelle beslissers te overtuigen, kan je een vroegboekkorting van €12 krijgen indien je boekt en het voorschot hebt betaald vóór 24 april 2020
 • VROEGBOEKKORTING voor BUITENLANDSE SKI-EN SNOWBOARDVAKANTIES: Voor een vlotte organisatie en om minder snelle beslissers te overtuigen, kan je een vroegboekkorting van €12 krijgen indien je boekt en het voorschot hebt betaald vóór 23 november 2020.

Let wel: Bovenstaande kortingen gelden niet voor onze pop-up vakanties (vakanties zonder overnachting).

Kan je ski en snowboardmateriaal huren?

Je kan voor al onze vakanties ski- en snowboardmateriaal huren. De prijzen variëren per bestemming.
Het dragen van een helm is voor al onze vakanties verplicht!

Hieronder vind je een overzicht van de prijzen voor het huren van ski- of snowboardmateriaal:

VAL DI SOLE

 • huur skimateriaal: €120
 • huur snowboardmateriaal: €120
 • huur helm: €20

ZELL AM SEE

 • huur skimateriaal:  €50
 • huur snowboardmateriaal: €65
 • huur helm: €10

WERFENWENG

 • huur skimateriaal (incl. helm):  €54
 • huur helm afzonderlijk: €6

PASSO DEL TONALE

 • INCLUSIEF
Is het dragen van een helm verplicht?

Het dragen van een helm bij het skiën of snowboarden is verplicht.

Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen t.e.m. 15 jaar in Oostenrijk en Italië alleen nog met een helm de skipiste op. Bij Crejaksie gaan we nog een stap verder en is iedereen verplicht een helm te dragen tijdens het skiën of het snowboarden.  De ski- en snowboardhelm is tegenwoordig een onmisbaar en cool accessoire voor echte wintersporters. We bieden de mogelijkheid om via Crejaksie de helm bijkomend te huren. Onze reisleiders en monitoren zie je uiteraard ook met een helm op de piste! 

Moeten snowboarders extra knie- en elleboogbescherming dragen?

Het dragen van knie-, pols- of elleboogbescherming is niet verplicht. 
Zij die het al eens probeerden, zullen het echter met ons eens zijn dat snowboarden zeker niet zonder gevaar is. Polsen, knieën en ellebogen krijgen het bij deze discipline veel harder te verduren dan bij het gewone skiën. Om ongevallen - met soms langdurige ernstige gevolgen - zoveel mogelijk te vermijden, raden we deelnemers die voor snowboard kiezen zeer sterk aan om elleboog- en kniebeschermers te dragen. Indien mogelijk ook polsbeschermers. Zeker voor beginners is dit geen overbodige luxe!  Probeer alvast thuis uit of je de bescherming boven of onder je skikledij kunt dragen.

Worden de ouders verwittigd van aankomst/vertrek bus in Oostenrijk, eventueel wijziging van aankomst uur terug in België?

Wij verwittigen niet automatisch de ouders, tenzij bij echt uitzonderlijke vertragingen.

Meestal sms'en de deelnemers zelf hun ouders informatief eens ze de Belgische grens terug zijn overgestoken. Wanneer er deelnemers zijn die zelf geen gsm bij zich hebben, kunnen zij vragen of ze een sms mogen sturen met de gsm van de monitor. (de monitoren hebben normaalgezien het gsm-nummer van de ouders, indien dit bij de inschrijving werd opgegeven.)

Corona-Proof Verzekering

Als je bij Crejaksie een wintersportvakantie boekt én het voorschot hebt betaald binnen de 2 weken na inschrijving, heb je recht op de corona-proof verzekering.

Deze verzekering garandeert je een terugbetaling indien we omwille van een nieuwe corona-uitbraak en de maatregelen hiervan, niet kunnen vertrekken naar de sneeuw en de reis moeten annuleren.

Het annuleren van een winterreis wordt bepaald door de richtlijnen van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken.

 

<
>
x